Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Kulturstipendier   År: 2013

Mariam Wallentin

Ordet gränsöverskridande är något man gärna använder när andra ord inte riktigt räcker till. Mariam Wallentin är emellertid verkligen gränsöverskridande. Det hon gör har ingen hemvist i något annat än hennes egen talang och erfarenhet. Där finns ibland orientaliska associationer, ibland jazzinfluenser, men mest handlar det om Mariam själv i en kreativ process som inte känner några begränsningar. Hon är utbildad vid Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet, och där har hon funnit en rad samarbetspartners med vilka hon regelbundet arbetat i olika konstellationer, bland annat med Nina de Heney, tidigare Stenastipendiat, men inte minst med slagverkaren Andreas Werliin, till exempel i duon Wildbirds & Peacedrums. Med det lovordade och uppmärksammade soloprojektet Mariam the Believer har hon skapat ytterligare ett utrymme för sin kreativitet.

För sin orädda, risktagande och nyskapande konst tilldelas Mariam Wallentin stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Mariam Wallentin framför egenkomponerade ”The string of everything” från Stipendieutdelningen 2014.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram