Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2011   2 300 000 kr

LYSEKILSPROJEKTET

Inom Lysekilsprojektet vid avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet, bedrivs forskning inom vågkraft. Principen för ett vågkraftverk är relativt enkel. En boj vid havsytan absorberar delar av vågornas energi, som genom en lina överförs till en direktdriven permanentmagnetiserad linjär generator, placerad på havsbotten.

I generatorn omvandlas rörelseenergin till elektrisk energi. Den direktdrivna permanentmagnetiserade designen har valts för att minska systemets komplexitet. En direkt konsekvens av detta val är den resulterande låga och varierande hastigheten. Den i sin tur resulterar i att utspänningen från generatorerna kommer att variera både i amplitud och frekvens. Systemet är därmed beroende av aktiv kraftelektronik innan nätanslutning kan ske.

Installationen av projektets första vågkraftverk skedde 2006. Ytterligare elva vågkraftverk och två marina ställverk har därefter installerats på projektets testanläggning utanför Lysekil.

Stena Stiftelsens bidrag till Lysekilsprojektet har finansierat arbetet med den elektromagnetiska och mekaniska designen av denna typ av långsamt gående linjära permanentmagnetiserade generatorer. Störst fokus har lagts på designen av den senaste generatorn – L12. Dess elektromagnetiska design, en ferritbaserad trefas-maskin, har undersökts med ett datorbaserat finitelement-modellerat simuleringsprogram, som är accepterat världen över. Det ger en mycket noggrann beskrivning av maskinens elektromagnetiska delar. Ferrit-designen är den första i sitt slag och innebär en stor om-konstruktion av den mekaniska designen.

Den första fullskaliga prototypen monterades och sjösattes under vintern 2013. Den andra följde några månader senare och den tredje står klar att sjösättas.

Fig 3

En färdigmonterad ferrittranslator.

Fig 5

Slutmonteringen av den första linjära ferritbaserade generatorn.

Fig 6

Transporten ner till hamnen.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram