Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2015   500 000 kr

KONST OCH TEKNIK UNDER VETENSKAPSFESTIVALEN

Chalmers kommer under fem år att driva ett projekt med syfte att gynna Göteborgs stad både teknisk och konstnärligt. Målet är även att marknadsföra Göteborg som en kreativ stad och skapa unika möten mellan olika aktörer i samhället. Ett antal fysikstudenter samt personal vid Chalmers kommer under tio veckor att skapa interaktiva objekt i samarbete med konstnärer som Pål Svensson, Roselin van Dear och Olaufer Eliasson. Avsikten är att konstnärerna skall handleda både på plats och via internet.

Under vetenskapsfestivalen visas objekten i Bältesspännarparken. Processen kommer att genomlysas och diskuteras vid workshops under utvecklingsperioden men också under själva festivalen. Det skall vara möjligt att både följa och kommentera arbetet via internet. Samverkan akademi och professionella, internationellt erkända konstnärer/kreatörer i regi av ett team från Chalmers med särskilda kompetenser och nätverk inom relevanta verksamhetsområden är en form som – åtminstone ur svensk synvinkel – kan betraktas som nyskapande. Det gränsöverskridande anslaget (konst/teknik) öppnar för en alternativ metodutveckling som kan ha en positiv inverkan pedagogiskt på både tekniska och konstnärliga innovationsprocesser.

I projektet utgör ny teknik det enda arbetsmaterialet, särskilt rörelsekänslig mjukvara som utvecklats till interaktiva 3D ljusinstallationer. Det går att skapa digitala objekt där besökaren kommer att befinna sig i en interaktiv värld där allt går att påverka, samtidigt som den världen förblir illusioner. Innehållet utgörs alltså av tekniken, men på många sätt i lika hög grad av publikens fantasi. Ett verk får bara liv i betraktarens ögon, det är en gammal sanning och i detta fall i än högre grad då objekten som visas under festivalen inte existerar utan publik.

IMG_0406

motion

”Motion” – En interaktiv ljusupplevelse i färg skapad av studenter och personal på Chalmers. Den kommer att projiceras på Stora Teaterns fasad.

 

image001

Se hur vatten skapar en fast vägg. En magisk port.

Rabbit 1 placement

Rabbit 3 Placement

En uppblåsbar skulptur, 5 meter hög och 9 meter bred kommer att visas i Bältespännareparken.

IMG_0451

PRG_20150610153242

En riktig regnbåge med inspiration av Olafur Eliasson kommer att synas på kanalen och på Stora Teaterns tak.

3d

En 3D ljusskulptur skapad av Roselin van Dear kommer att visas i Bältesspännarparken.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram