Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Kulturstipendier   År: 2016

Katarina Karnéus

»En röst som berör« är ett omdöme som ofta hörs i samband med mezzosopranen Katarina Karnéus framträdanden, vare sig det handlar om opera, lieder eller romanser. Katarina Karnéus äger en unik förmåga till gestaltning av sina många och varierade karaktärer på scenen. Med stor nyfikenhet och djärvhet söker hon ständigt efter rollens innersta väsen, för att finna det dubbelbottnade i varje rollkaraktär och hitta den magiska förbindelsen mellan känsla och sång. Det har inte minst publiken på Göteborgsoperan kunnat konstatera i bland annat Arnold Schönbergs Erwartung, Hans Gefors Notorious eller i Ambroise Thomas Hamlet, där Katarinas rolltolkningar försatt publiken i ett lyckorus.
För sin sång, gestaltning och absoluta scennärvaro tilldelas Katarina Karnéus stipendium för 2016 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto: Peter Claesson)

Se uppträdandet från utdelningen här och här

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram