Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2013   5 000 000 kr

Kan ett nyupptäckt virus förklara uppkomsten av cancer?

Cytomegalovirus (CMV) är ett vanligt virus som infekterar och bärs av en majoritet av landets befolkning. Professor Cecilia Söderberg-Nauclér vid Karolinska Institutet och andra forskares nya fynd visar att en CMV infektion kan påvisas i mer än 90 procent av vävnadsprover från patienter med hjärntumörer, bröst-, tjocktarms- och prostatacancer samt i 84-98 procent av metastaser. Viruset finns inte i frisk vävnad kring tumörerna, vilket talar för att CMV viruset kan vara kopplat till tumörer av olika ursprung; men varför endast vissa bärare av CMV utvecklar cancer har inte gått att förklara.

Nyligen upptäcktes en ny CMV variant hos 88-100 procent av CMV positiva tumörpatienter. Viruset påvisas även hos 9-20 procent av friska bärare, något som kan innebära en ökad risk att utveckla CMV positiva tumörer.

Professor Nauclérs projekt avser att studera CMV variantens roll i cancer, vilket förhoppningsvis kommer att leda till en helt ny insikt i tumörbiologi och därmed öppna nya behandlingsmöjligheter för många CMV positiva cancerformer. Detta antagande stöds av retrospektiva behandlingsdata, som visar på en kraftigt förbättrad överlevnad hos 40 glioblastompatienter, som behandlats med anti CMV medicin i tillägg till grundbehandlingen. I djurstudier påvisas en 72-procentig hämning av tumörväxt hos djur som fick anti-CMV medicin.

SVT nyhetsinslag 2013-09-05

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram