Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Kulturstipendier   År: 2014

JENNY RYDERBERG

Kontrabasisten Jenny Ryderberg var bara 22 år gammal när hon började att spela med Göteborgs Symfoniker 2001. Dit kom hon efter studier vid bland annat Kopparbergs Läns Högre Musikskola i Falun, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Hochschule der Künste i Berlin. Både som en i det stora orkesterkollektivet och som solist eller kammarmusiker drivs Jenny Ryderberg av samma passion och strävan att alltid hitta den rätta känslan, det exakta uttrycket. Men utöver orkesterarbetet är Jenny Ryderberg aktiv i flera andra sammanhang, inte minst som kammarmusiker, ofta tillsammans med kollegor från orkestern. Som ambassadör för sitt instrument och för musikens betydelse når hon ut och berör. Inte bara genom teknik och precision på högsta nivå, utan kanske allra mest genom sin stora kärlek till musiken.

För sina engagerade musikaliska insatser och sin i alla sammanhang precisa noggrannhet tilldelas Jenny Ryderberg stipendium för 2014 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Duetto per Violoncello e Contrabbasso av Gioachino Rossini, sats 2 Andante mosso och sats 3 Allegro framförd av Paula Gustafsson Apola och Jenny Ryderberg, en av år 2014 års kulturstipendiater.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram