Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2014   999 000 kr

INTERNATIONELLT MUSIKLÄGER FÖR BARN OCH UNGA I GÖTEBORG

El Sistema-rörelsen med sina rötter i Venezuela sprider sig över världen. El Sistema är undervisning där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Förebildning är en bärande del av lärandet och konstnärlig kvalitet det gemensamma målet. I Göteborg startade El Sistema 2009 i Hammarkullen med Gustavo Dudamel som initiativtagare och finns nu etablerat över hela staden.

I somras anordnades ett musikläger med 600 deltagare från Norden. Avsikten är att lägren över tid skall bli mer internationella och öka i storlek. År 2021, då Göteborg firar 400 årsjubileum, är målet att samla 30 000 barn och ungdomar för att sjunga och spela tillsammans. Gustavo Dudamel har tackat ja till att bli konstnärlig rådgivare och kommer att vara med som dirigent under 2015 då Göteborgs Symfoniker, El Sistema och körer medverkar vid Volvo Ocean Race öppning.

I Göteborg, under sin tid som chefsdirigent, tog Dudamel till sig den nordiska repertoaren och den nordiska klangen och förnyade den. Inom arbetet med musiklägren är avsikten att kombinera Dudamels nytänkande med erfarenhet och tradition och ge barn och ungdomar möjlighet till en tidig introduktion till vårt klassiska nordiska musikarv. Ett antal verk behöver därför omarbetas så att det också finns enklare stämmor som kan fungera ihop med helheten. Verken skall spelas in stämvis med hel orkester och med dirigent på en digital lärplattform, som kan användas för instudering och övning inför lägret. För att utveckla den konstnärliga ledningen och ta fram en repertoar som är anpassad för olika nivåer har stiftelsen anslagit 333 000 kronor per år för perioden 2015, 2016 0ch 2017.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram