Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2015   3 580 185

HUR FÖREBYGGS OCH BEHANDLAS SKADOR INOM LÖPNING?

Löpning är en mycket populär sport och fysisk aktivitet i världen och i Sverige. Löpning har många positiva effekter som är vetenskapligt dokumenterade men det finns också negativa sådana. Exempelvis drabbas 30-50 procent av nybörjarlöparna av belastningsskador under det första året, vilket leder till minskad lust att fortsätta träna och i sämsta fall att han eller hon helt slutar med träning och fysiska aktiviteter. Orsaken till att det uppstår överbelastningsskador är multifaktoriell och kan bero på allt från för mycket träning, för dålig återhämtning, ensidig träning, felaktig träningsutrustning eller att någon del av kroppen inte håller för den träning man utsätter den för.

I forskningsprojektet ”Health promotion with focus on physical activity and injury prevention”, som finansieras av stiftelsen och leds av Stefan Grau, professor i biomekanik och rörelseanalys vid Göteborgs Universitet, är målet att genom ökad kunskap förhindra överbelastningsskador hos fritidslöpare, öka uthålligheten och främja välmående och hälsa hos löparna.

Den första delen av projektet syftar till att fram träningsprogram som förhindrar belastningsskador och den andra delen är en validering av träningsprogrammen för enskilda löpare. Projekten kommer i huvudsak att genomföras vid det moderna testcentret vid Centrum för Hälsa och Prestationsutveckling vid Göteborgs Universitet.

Stafan-Grau-2-201x300

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram