Aktuellt

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Rehabcenter Treklöverhemmet får en motorbåt

En verksamhet inom Bräcke diakoni är Rehabcenter Treklöverhemmet i Ljungskile. Där erbjuds neurologiskt rehabilitering och korttidsboende för avlastning och miljöombyte för personer med funktionsnedsättning. Under åren har man på Rehabcenter Treklöverhemmet haft ambitionen att i sitt rehabiliteringsarbete använda de möjligheter naturen ger. Ett starkt önskemål är att få komma ut på havet, att kunnat fiska, lägga nät, sätta ut hummertinor eller komma ut till öarna. För att möjliggöra detta donerar stiftelsen medel till en anpassad och sjösäker båt med full utrustning.
År: 2017
Donation: 700 000 kr

Stenhuset
Kategori: Kulturstipendier   År: 2014

HILDA HELLSTRÖM

Konstnären Hilda Hellströms examensarbete från Beckmans Designhögskolautgjordes av tre stolar. Beställda av tre mottagare. I tre unika exemplar. Att välja snickarens noggranna handlag med träet och undvika lockelsen till serieproduktion var typiskt för den student vi lärt känna och sett närvara vid varje kursmoment kring tunga frågor om hållbarhet. Tunga för varje designstudent med fokus på den egna framgången. Stol och människa — i Hildas arbeten synliggjordes idén mer än produkten. Den konstnärliga processen mer än designprocessen. I examensarbetet från Royal College of Art har distansen till objektet tilltagit och ingången mot teori, materialitet och människa intensifierats. Studier av naturkatastrofens otyglade verkningar i Fukushima för henne till platsen. Den radioaktiva jorden blandas med trälim till »keramiskt« material och blir kärnan i ett antal förföriskt ytskiktade kärl för förvaring av mat. I Hilda Hellströms världar är tiden geologiskt utsträckt, målet ännu okänt och den inre dialogen mellan konsten och formen präglad av antropologi. Här har något allvarligt inträffat. Eller kan snart komma att ske. De globala systemen är i olag och kräver noggrann analys.

För sitt pågående konstnärliga utforskande av naturkrafterna, materialen och människan tilldelas Hilda Hellström stipendium för 2014 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

”Hilda Hellström & Carolina Laudon får kulturstipendier”

ADA – Association for Design and Advertising, 26 november 2014


”Trendiga typsnitt och tung sten på konstmuseet”

6/12 – Göteborgs-Posten

”Kärl av radioaktiv jord gav Stenastipendiat”


6/12 – Expressen; GT

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram