Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2014   350 000 kr

HAV AV MINNEN – UTSTÄLLNING MED TOPPMODERN TEKNIK

Med utställningen Hav av Minnen får Sjöfartsmuseet vind i seglen och golven gungar i takt med vågorna. Infraröda lampor och modern teknik gör det otänkbara möjligt. Minneshallen med alla spännande galjonsfigurer blir navet i utställningen där man kan utforska allt från sjöfartsliv till tropiska korallrev.
Sjöfartsmuseet och Akvariet i Göteborg har traditionellt arbetat med havets miljö och livsformer, relationen mellan hav och människa och berättat om hamnstaden i en föränderlig värld men nu ska det även förvandlas till en miljö som kombinerar kulturarv med nya innovativa lösningar.

Utställningen, som är planerad att öppna i höst, är ett pilotprojekt som sker i samarbete mellan Sjöfartsmuseet och samverkansgruppen vid Institutionen för Teknisk Fysik vid Chalmers tekniska högskola. Ledare för projektet är Oscar Aschan, som i samverkan med ingenjören och konstnären Frieder Weiss, ansvarar för att utveckla en mjukvara som går att tillämpa i en utställningsmiljö. Med hjälp av infrarött ljus, kameror och speciell programvara skapas interaktiv rörelse genom ljus som ger besökaren en unik känslomässig upplevelse. Mottagare av stiftelsens donation är Chalmers tekniska högskola.

Läs mer om invigningen här

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram