Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2008   12 500 000 kr

Institut för innovation och entreprenörsskap

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (foto: Akademiska Hus)

Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) är ett initiativ från Göteborgs Universitet med medel från Stenastiftelsen. Institutet kommer att vara ett nav för forskning, utbildning och samverkan inom innovation och entreprenörskap. Institutet är en integrerad del av Göteborgs Universitets innovationssystem genom att det stödjer innovationprocesser och entreprenörskap.

Institutet för innovation och entreprenörskap har följande huvudsakliga verksamhetsområden: Forskning, Utbildning och Knowledge Management Platform.

Innovation, entreprenörskap och förvaltning av immateriella tillgångar är till sin natur både mång-och tvärvetenskaplig och kräver ofta genuint tvärvetenskapligt samarbete i syfte att uppnå förståelse för innovationsprocesser och de åtgärder som skall vidtas. Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) går samman i utkanten av alla akademiska discipliner med tillämpad innovationskunskap, i nära samarbete med näringsliv, universitet och fakulteter.

(Texten är hämtad från Göteborgs Universitets hemsida)

Rapport okt 2010 hur stödet från Stiftelsen används
www.handels.gu.se/iie

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram