Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2007   9 000 000 kr

Göteborgs Konstmuseum

August Malmström, Man belyser tavla.

(målningen finns på Göteborgs Konstmuseum)

En forskningsenhet inrättades 2008 vid Göteborgs konstmuseum, med finansiellt stöd av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Avsikten är att bygga upp ett dynamiskt forskningscentrum i samarbete med det omgivande vetenskapssamhället för forskning på och kring museets samlingar. Ansvariga är forskningsledaren fil. dr Jeff Werner och fil. dr Kristoffer Arvidsson, bägge disputerade forskare i konstvetenskap samt professor Lena Johannesson, konstvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Forskningsprojektet handlar bland annat om att ur en samtida synvinkel undersöka och granska samlingarna, öka kunskaperna om Göteborgs konstliv och berika utställningsverksamheten med fördjupande studier och kritiska perspektiv. Konstmuseets forskning skall ge nya perspektiv på konsten, göra den synligare och aktivt bidra till att påverka den svenska konsthistorien. Genom en målinriktad forskning skall Göteborgs Konstmuseum stärka sin position både nationellt och internationellt.  Museet skall utvecklas till en vital mötesplats och enkreativ miljö för konstvetenskaplig och konstnärlig forskning.

utvärdering av forskningsenheten vid Göteborgs Konstmuseum, rapport september 2010

Göteborgs Konstmuseum

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram