Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2006   1 500 000 kr

Göteborgs Botaniska Trädgård – Linnéträdgården

Pressbild: Linnéträdgården (foto: Hannu Sarenström)

I samband med 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse fick Ulf Nordfjell, en av Sveriges främsta landskapsarkitekter, i uppdrag att skapa en Linnéträdgård, som skulle visas på Chelsea Flower Show i London. Han skapade en Linnéträdgård, som speglar vår tids intresse för arkitektur, konst, design, natur och trädgård. Hans avsikt med trädgården var att förmedla Linnés nyfikenhet och kärlek till naturen i en modern form.

Trädgården hyllades av både besökare och media och Ulf Nordfjell fick en guldmedalj i klassen Show Gardens.

Tack vare donationen från stiftelsen kunde den 230 kvadratmeter stora trädgården fraktas till Göteborg där den efter viss komplettering och årstidsanpassning på nytt kunde byggas upp i Botaniska trädgården.

Granit, timmer, stål, en skogstjärn och en älv – mer nordiskt kan det knappast bli. Linnés Lapplandsresa återspeglas med mängder av vitblommande växter. I trädgården finns liljor, iris, pioner, stormhattar, hasselört, björnmossa, ormbunkar och vajande gräsvippor. I en stor granitrundel lyser Linnés älsklingsblomma, linnéan, mot den hårda stenytan. Björkar med gnistrande vit bark och faluröda, grovt huggna timmerväggar ger en perfekt inramning åt trädgården.

Carl von Linné finns också där i form av ett jätteporträtt på hålstansade ståltavlor skapat av den norska konstnärinnan Anna-Karin Furunes.
www.gotbot.se

Artikel i Gardens Illustrated

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram