Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2016   3 000 000 kr

Gästprofessur i Transplantationsimmunologi

Professorn och överläkaren i klinisk immunologi vid Uppsala universitet, Olle Korsgren, kommer under 2017-2019 att inneha en gästprofessur i transplantationsimmunologi med särskild inriktning mot celltransplantation vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi och institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Olle Korsgren är en av de internationellt ledande forskarna inom ö-celltransplantation och har fått omdömet World Class Grade 1 forskare vid två tillfällen. Han har dessutom flera patent som resulterat i läkemedel och medicintekniska produkter i Fas I-II prövning.

Forskningsverksamheten i Uppsala inom området diabetes och transplantation av celler och vävnader håller absolut högsta internationella nivå och är t o m världsledande inom dessa områden. Dock är de kliniska verksamheterna inom dessa områden små såväl vad gäller antalet patienter som antalet läkare och sjuksköterskor. Den kliniska verksamheten i Göteborg för omhändertagande av barn som insjuknat i diabetes och för de patienter som behöver transplanteras med ett nytt organ håller absolut högsta klass i ett internationellt perspektiv. Verksamheten är också den dominerande i Sverige vad gäller antalet patienter.

Genom ett formaliserat samarbete mellan Göteborgs universitet och Uppsala universitet är målet att kunna utveckla bättre och effektivare behandlingar för de barn och vuxna som berörs av dessa sjukdomar och att kunna etablera verksamheten i Göteborg som ett av världens fem mest tongivande centra. Det är också möjligt att på kort tid etablera en klinisk prövningsenhet för att lättare kunna genomföra akademiska kliniska studier, vilka fyller alla uppställda krav på bland annat monitoring. Enheten skulle även kunna bistå med regulatorisk expertis för att underlätta kontakten med Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram