Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2011   1 800 000 kr

Frida Kahlo och Diego Rivera

Frida Kahlo, Självporträtt med apor, 1943. (pressbild Göteborgs Konstmuseum)

Tack vare en donation från stiftelsen på 1,4 miljoner kronor har det blivit möjligt att visa en utställning med Frida Kahlo och Diego Rivera, ett av den moderna konstens mest intressanta och omskrivna konstnärspar. Utställningen omfattar ett 30-tal verk från Natasha & Jacques Gelman Collection of Modern Mexican Art. Besökarna får tillfälle att se ett antal av Frida Kahlos mest kända självporträtt, oljemålningar av Diego Rivera men också teckningar, litografier, collage och fotografier samt en film av den japanske konstnären Yasumasa Morimura.  Utställningen har gjorts möjlig genom en donation från stiftelsen.

Konstnärsparet Frida Kahlo och Diego Rivera Frida Kahlo föddes 1907 i Coyoacán, en förstad till Mexico City. Hon växte upp och bodde större delen av sitt liv i huset La Casa Azul, som öppnades för allmänheten 1959 och numer är ett museum. Mexikanska revolutionen, som började 1910, när Kahlo var tre år gammal, kom att starkt påverka henne. Redan som ung blev hon medlem i Mexikos kommunistiska parti och hon var kommunismen trogen fram till sin död 1954.

Martin Munkacsi, Diego och Frida, 1943.

Hennes liv kantades av sjukdom och olyckor. Kahlo fick polio när hon var sex år gammal, vilket gjorde att hennes högra ben var smalare än det vänstra. 1925 var hon med om en allvarlig bussolycka. Hon skadades svårt och fick tillbringa ett år på sjukhus. Resten av sitt liv plågades hon av mycket svåra smärtor, vilket kom att sätta avtryck i hennes konst.

1929 gifte hon sig med den 20 år äldre mexikanske målaren Diego Rivera. Han var från början starkt influerad av kubismen men under en resa till Italien blev han intresserad av renässansen freskmåleri. Han återvände 1921 till Mexiko och gjorde ett flertal muralmålningar på uppdrag av den nya socialistregeringen.  Han kom att få stor betydelse för den mexikanska konsten i modern tid.

 

Diego Rivera, Solrosor, 1943. (pressbild Göteborgs Konstmuseum)

Frida Kahlo är mest känd för sina självporträtt. De är ofta är målade i starka färger och beskriver hennes sinnesstämning under olika perioder i livet, som den berömda målningen ”Self-Portrait with Cropped Hair”. Hennes verk kom att bli runt 65 stycken. Frida Kahlo nådde viss framgång under sin livstid men det var först under 1980-talet, i samband med att flera böcker om hennes konst och liv publicerades, som hon blev riktigt känd. Det har också gjorts två filmer baserade på hennes liv Frida – Naturaleza viva, 1986 och Frida, 2002.

Utställningen visades 23 oktober 2011 – 22 januari 2012.

Recension Dagens Nyheter 2011-10-27

Recension Göteborgs Tidningen 2011-10-20

Recension Göteborgs Posten 2011-10-31

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram