Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2016   2 904 000 kr

FÖREBILDARNA – PROGRAMMET SOM UTVECKLAR UNGA FÖREBILDER

Programmet, som drivs av föreningen Ung Handlingskraft, syftar till att utveckla unga individer att bli förebilder för andra och ta rollen som etiska ledare och förändringsagenter. Målet är att synliggöra positiva förebilder och ge individer som uppvisar socialt engagemang en status bland unga. Projektet syftar också till att de unga deltagarna utvecklar sin entreprenörsanda, lär sig att hantera sin roll som förebild och ger dem mod att använda den i olika sammanhang. Processen delas upp i fyra steg: identifiering, kvalificering, träna och upphöja.

Programmet inleds med att arrangera aktiviteter, events, uppmärksamhet i sociala medier och inspirationsseminarier med syftet att identifiera de som har potential att vara lokala, unga förebilder mellan 16-19 år. För de som går vidare till nästa steg ges en möjlighet till mentors- och ledarskapsprogram och i steg 3 får de som kvalificerat sig möjlighet att som ett avlönat extrajobb arbeta med olika projekt inom socialt entreprenörskap. Arbetet utför under handledning och varvas med kurser i teamutveckling, entreprenörskap och kreativitet. Programmet avslutas med en ”galakväll” där fortbildarna hyllas samt med reportageserier i social och traditionella medier.  Till att börja med genomförs ett pilotprojekt i områdena Hisingen och Frölunda där föreningen Ung Handlingskraft har stort kontaktnät och många utvecklade samarbeten. Målet är att få upp till 100 ungdomar som kvalificerar sig till steg 2 och runt 40 som deltar i steg 3. Teamet som leder projektet är projektledare Julia Hult, styrelseledamöterna i Ung Handlingskraft Andrzej Brud, Marie Olsson och Emma Ödman samt handledare och medgrundare Sofia Bengtsson och Joel Georgy. Tillsammans har de mer än 80 års erfarenhet av entreprenörskap och av att leda och inspirera unga till att utnyttja hela sin potential och utvecklas som människor.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram