Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2016   50 000 kr

FestiDalen på Svartedalsskolan

Svartedalsskolan är en kommunal grundskola i Biskopsgården, ett socialt utsatt och ekonomiskt hårt drabbat område. Sedan några år tillbaka arrangerar Svartedalsskolan en alldeles egen festival med artister, DJs, konst, opera, dans, tävlingar, lekar och mat. I år kommer den att gå av stapeln 27 maj. Majoriteten av eleverna på skolan kommer från länder utanför Europa, många går i särskola, en del i autismklasser men alla från förskoleklass till nian arbetar tillsammans för FestiDalen. Från skolans sida vill man ge eleverna alla de kompetenser framtiden kräver av dem: samarbete, kreativitet, förmåga att kommunicera, förmågan att organisera, modet att drömma och insikten att man måste våga misslyckas för att utvecklas.

Målet är att FestiDalen skall vara årligen återkommande även i framtiden; att den skall vara så bra att den lockar andra skolor att komma till Biskopsgården så att barn och ungdomar med olika bakgrund möts. För att medverka till att FestiDalen kan genomföras lämnar stiftelsen 50 000 kronor i bidrag.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram