Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2016   1 345 500 kr

Experimentverkstaden Fysikaliska Leksaker 2.0

Experimentverkstaden Fysikaliska Leksaker startades av professor emeritus Per-Olof Nilsson på Chalmers för 18 år sedan och är en banbrytande, prisbelönt och mycket populär verksamhet inom naturvetenskaplig kunskapsförmedling med fokus på barn och ungdomar.  Inspirerad av modern neurodidaktisk forskning lyckas experimentverkstaden leverera naturvetenskaplig undervisning som är mångfalt mer spännande, engagerande och pedagogiskt effektiv än den normala. Neurodidaktik är ett relativt nytt forskningsområde och utgör gränsytan mellan neurovetenskap, didaktik/pedagogik och psykologi. Experimentverkstaden är pionjär på praktisk tillämpning av neurodidaktik inom naturvetenskapsundervisning. I experimentverkstaden har observerats att parametrar som inlärningshastighet, förståelse och minne förbättras mångfalt till exempel genom kinestetisk inlärning där känslor och kroppen är väsentliga.

Kötiden för besök av skolklasser och lärarlag är dock nästan ett år, vilket vittnar om en oförlöst potential. Den långsiktiga ambitionen är att skapa en skalbar plattform, som gör det möjligt att låta fler barn och vuxna ta del av det som experimentverkstaden kan att erbjuda både vad gäller effektiv kunskapsförmedling och ökad entusiasm inför naturvetenskap. Syftet med projektet är därför att ta fram ett genomtänkt undervisningsmaterial anpassat för praktiserande naturvetenskapslärare. Materialet skall distribueras via en webbplats och rikta sig till lärare som undervisar inom naturvetenskap på olika nivåer.

Foto: Fysikaliska Leksaker

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram