Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2014   Donation: 50 000 kr

DE VITA BUSSARNA OCH FOLKE BERNADOTTE

SONY DSC

För snart 70 år sedan genomfördes räddningsaktionen ”De vita bussarna” vilken under andra världskrigets två sista månader räddade närmare 15 000 människor ur Tyskland och koncentrationslägren.

Aktionen, liksom den utsedde ledaren Folke Bernadotte visades genast stor uppskattning för sina insatser. I efterhand har det dock riktats kritik mot sättet den genomfördes, mot hur urvalet gjordes bland dem som räddades ur koncentrationslägren, liksom motiven bakom aktionen. Även de eftergifter som gjordes för att kunna genomföra räddningen har ifrågasatts.

Det lidande som Folke Bernadotte och de som var med i operationen såg, gjorde dem fast beslutna att rädda så många de kunde. Oavsett varifrån de kom. Medlidandet gjorde att många fler räddades än som man från början trodde var möjligt. Medmänsklighet är en av de egenskaper som gör oss till människor och som ger hopp i tider av krig och katastrofer.

Svenska Kyrkan vill genom att uppmärksamma ”De vita bussarna” påminna om de insatser som gjordes i humanitetens tecken, men också öppna upp för samtal och reflektion kring medmänsklighet, dess grund, utmaningar och begränsningar. Vi vill koppla dessa frågor till vår tid och dem som idag förföljs och förtrycks i Europa.

Den 9e Maj -2015 genomförs därför i Göteborgs Domkyrka en dag kring ämnet:

Medmänsklighet och Människosyn i en enda värld och en enda mänsklighet”

Aktionen med de ”Vita Bussarna” kommer att utgöra bakgrund och exempel, dels för att det är jubileum, dels för att den väckt frågor kring humanitet. Här kommer också Folke Bernadottes vidare gärning och öde in.

Folder Vita bussarna

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram