Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2010   1 500 000 kr

Datorstödd träning av barn med dyslexi i Sverige och Kroatien

Åtskilliga barn har stora svårigheter att lära sig läsa och skriva. Alla samhällen där läs- och skrivfärdigheter är centrala riskerar därför att utestänga alltför många barn och unga från utbildning, arbetsliv och möjligheter att utvecklas på ett bra sätt. Den ökande användningen av informationsteknologin kan leda till att läs- och skrivproblemen förstärks samtidigt ger den också unika träningsmöjligheter av just läsning och skrivning.

Tidigare forskning tyder på att läs- och skrivsvårigheter hänger samman med begränsningar i förmågan att koppla ihop ljudbild, hur ett ord låter, med hur skriftbilden för ordet ser ut. Olika språk har helt olika ljudsystem och skriftsystem därför kommer ett särskilt träningsprogram för att skriva text på två helt olika språk, svenska och kroatiska, att användas. Målgruppen är barn i förskole- och skolålder. Studien är upplagd så att det går att se om träningen har specifika effekter utöver vad man kan tänkas lära sig i den vanliga träningen i förskola och skola. Genom att studera två helt olika språk uppnår man bättre kunskap om effektiviteten i träningsprogrammet och en djupare förståelse för hur läs- och skrivsvårigheter yttrar sig på olika språk.

Studien pågår över tre år med docent Tomas Tjus som projektledare och professor Erland Hjelmquist som projektansvarig, båda vid psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Vetenskaplig ledare i Kroatien är docent Gordana Kerestes, psykologiska institutionen, universitetet i Zagreb.

Ur programmet Znanstveni krugovi som sändes fredagen den 16 januari 2015 på den kroatiska tv-kanalen HRT1.

Erland Hjelmquist (foto: Göteborgs Universitet)

Tomas Tjus (foto: Göteborgs Regionen)

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram