Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2014   3 086 082 kr

DATASPELSPROTOTYP

Sexuell grooming är en av de huvudsakliga processer genom vilken barn blir utsatta för sexuella övergrepp, både utanför nätet och online. Fenomenet grooming är i sig inte nytt men internet och dess anonymitet har öppnat nya vägar. Vanligast är att barn från 12 år och uppåt utsätts för online kontakter men det har spridits ner i åldrarna. Yngre barn är dessutom sårbarare eftersom de har dålig kunskap om säkerhetsaspekter på nätet. I Sverige använder nästan alla sexåringar internet flera gånger i veckan och i gruppen 9-12-åringar är 55 procent dagligen uppkopplad mot internet. För att skydda barnen bör fokus ligga på att ge dem stöd i att utveckla ett mer kritiskt förhållningssätt till sina interaktioner på nätet, att förstå möjliga konsekvenser av val samt att kunna hantera risker och oönskade kontakter på nätet.

Projektets syfte är att utveckla en vetenskapligt baserad dataspelsprototyp, vilken i nästa fas av projektet skall utvecklas till en färdig produkt och kompletteras med metodmaterial för dialogbaserad vuxenhandledning. Projektet har tre övergripande mål: att utveckla ett verktyg som stöd för kunskapsöverföring hos barn i åldrarna 8 -10 år, att identifiera tillvägagångssätt och att ta fram en mer heltäckande bild av barns användning av internet och sociala medier.

Forskning har visat att barn under 11 år oftast har svårt att förstå eller föreställa sig möjliga senare konsekvenser av handlingar som inte är knutna till den omedelbara situationen. De klarar dock bevisligen av att hantera regelbaserade system och spel. Yngre barn bör följaktligen, med stöd av ett regelbaserat dataspel, kunna tillägna sig kunskaper om handlingar-konsekvenser i en spelkontext, som konkretiserar en företeelse som i verkligheten kräver förmågan till abstrakt-logiskt tänkande.

Forskningsledare är biträdande professor Per Backlund och projektledare är doktor Tarja Susi. Forskarna ingår i forskningsgrupperna Interaction Lab and Media, Technology and Culture, vilka ingår i forskningscentret Informatics Research Centre. Projektet beräknas vara klart i december 2015.

Omtanke 2. Mar. 16side 38

Läs mer här

 

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram