Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2012   930 000 kr

Christian Zacharias

Christian Zacharias föddes i Indien för sextio år sedan. Han är en världens främsta pianister med fram för allt repertoar från 1700- och 1800-talet på sitt program.  Han har bedrivit avancerade studier i Paris, i första hand för den internationellt välkände pedagogen Vlado Perlemuter. Zacharias vann 1973 den stora internationella pianotävlingen i Genève. Han blev därefter en eftersökt samspelspartner för många av de mest framstående kammarmusikensemblerna i världen som Alban Berg- kvartetten och cellisten Heinrich Schiff.

1992 statade han sin karriär som dirigent i Orchestre de la Suisse Romande. Zacharias framträder ofta samtidigt som både dirigent och solist, en tradition från den wienklassiska epoken. Detta ledde till att han år 2000 utsågs till chefsdirigent och konstnärlig ledare för Orchestre de Chambre de Lausannes. Arbetet där, och hans konsertverksamhet som pianist, gjorde att Göteborgs Symfoniorkester uppmärksammade honom och 2002 blev han orkesterns förste gästdirigent. Sedan 2008 är han också en av flera konstnärliga ledare för St Paul Chamber Orchestra i USA.

Zacharias har gjort ett 50-tal skivinspelningar, han är en van föreläsare och har en bred erfarenhet av att arbeta som pedagog. Som gästprofessor vid Högskolan för scen och musik har han, med stor musikalisk auktoritet och respekt för studenterna, närmat sig den pedagogiska uppgiften på ett sätt som berikat, stimulerat och inspirerat studenterna.

Nyhetsartikel 2016-06-02

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram