Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2015   Donation: 1 050 000 kr

CHEFSDIRIGENT HENRIK SCHAEFER NY GÄSTPROFESSOR VID HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK

Henrik Schaefer är sedan 2013 chefsdirigent för Göteborgsoperan och han har i den rollen satt djupa spår i den musikdramatiska verksamheten i Göteborg. Henrik Schaefer började sin bana med att spela altfiol i Berlinfilharmonikerna som den yngsta orkestermedlemmen någonsin. Samtidigt studerade han dirigering vid musikhögskolan i Leipzig. . Han har varit gästdirigent vid flera operahus i Europa, i Seoul och vid Hongkongoperan. 2007 utsågs han till chefsdirigent för Wermland Opera. Där väckte han internationell uppmärksamhet när han dirigerade fem cykler av Wagners Nibelungens Ring.

HenrikSch_Borggreve22

Med honom som gästprofessor vid Högskolan för Scen och Musik garanteras en fortsatt, internationellt hållbar verksamhet inom högskolans unika utbildning för blivande orkestermusiker, en utbildning som högskolan är relativt ensam om att bedriva i Europa. Inom ramen för sin gästprofessur, som löper under tre år, kommer Henrik Schaefer att kunna inspirera studenterna till nytänkande och experimentlusta kring repertoar, konsertformer och nya publikgrupper, allt på en hög internationell, konstnärlig nivå. Som adjungerad professor i orkesterspel stärks också banden avsevärt mellan orkestermasterutbildningen, operautbildningen och Göteborgsoperan. Det ger Högskolan för Scen och Musik möjlighet att utveckla fruktgivande samarbetsprojekt mellan dessa tre parter. Som ett resultat av sådana projekt inom orkesterspel kan högskolan erbjuda konserter för en extern publik, vilket ger ett ytterligare bidrag till Göteborgs kultur.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram