Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2012   1 170 000 kr

Chalmers, Pedagogen och Handels digitaliseras

Fler och fler samlingslokaler, föreläsningssalar och biografer vill kunna visa digitala evenemang. För det behövs en modern och uppgraderad teknik som kräver nya investeringar i projektorer och servrar. Världens filmproducenter gör inte längre 35 mm filmkopior utan har övergått till att framställa dem helt digitalt. Det finns en lägsta teknisk standard som måste uppfyllas om det skall vara möjligt att visa film digitalt. Varje enskild distributör avgör sedan i sin tur om en film skall få visas eller ej.

Chalmers, Handels och Pedagogens lokaler används fram för allt i den pedagogiska verksamheten för seminarier och föreläsningar men också för filmvisningar. Under bland annat den vecka Göteborgs Internationella Filmfestival äger rum är de viktiga visningsplatser.  Genom stiftelsens donation till Chalmers och Göteborgs Universitet har Pedagogen, Handels och Chalmers kunnat investera i 2K-tekniken, vilket gör att projektorerna kan användas både till film och seminarie- och föreläsningsverksamhet.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram