Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2012   1 875 000 kr

Chalmers Executive Seminar

Foto: Anders Jonsson

Chalmers Executive Seminar (CES) för ledande företrädare inom svenskt näringsliv är ett exklusiv och interaktivt seminarium i världsklass. CES skall uppfattas av sina deltagare som en unik, intellektuell och insiktsfull källa till industriell förnyelse och förändring.

Syftet med CES är att positioner Chalmers som ett progressivt universitet som gör ”världens skillnad” genom att:

* Fördjupa relationer till ledande företrädare för näringsliv

* Lära och utveckla i samverkan med ledande företag

* Generera konkret samverkan inom kompetensutveckling och forskning

CES har varje år ett tema, som avser att belysa aktuella utmaningar inom näringsliv och samhälle i skärningspunkten mellan teknik och affärer. Inom ramen för temat inbjuds ledande föreläsare från såväl näringsliv som akademi att ge kortare presentationer, som följs av diskussioner.
Ett eller flera företag är också värdar för praktikfall vilka har utarbetats och dokumenterats i samverkan mellan Chalmers och respektive företag. Praktikfallen rör konkreta och aktuella frågor i värdföretagen och under CES fungerar deltagarna som en ”think tank” tillsammans med företagsledningen som presenterar fallet. Målet är att dela erfarenheter och kunskaper om kritiska företagsstrategiska frågor och stödja ledningarna för praktiksfallsföretagen med råd och rekommendationer.

Ett CES-råd bestående av Chalmers rektor, CES seminarieordförande, samt två företrädare för svenskt näringsliv ansvarar för seminariets innehåll och inriktning. Chalmers Professional Education (CPE) ansvara på rektors uppdrag för CES planering och genomförande.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram