Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2013   450 000 kr

Birgitta Sandström

Högskolan för scen och musik har tack vare en donation från stiftelsen kunnat anställa universitetslektor Birgitta Sandström som gästprofessor med inriktning dansdidaktik.  Hon har en mångfacetterad både utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Först sjuksköterska, sedan barnmorska och därefter filosofie kandidat i vårdpedagogik, Birgitta disputerade 2001 i pedagogik och blev förklarad docentkompetent 2008.

Med denna bakgrund har Birgitta Sandström arbetat vid Lärarhögskolan i Stockholm, både som utbildningsledare för forskarutbildningen och som prorektor under åren 1994 – 2008. I sin undervisning har hon främst arbetat inom det vårdpedagogiska fältet.

Som tidigare gästprofessor vid Dans och Cirkushögskolan mellan åren 2006-2012 och idag som högskolelektor ansvarar hon för utvecklingen av kunskapsområdet danspedagogik. I denna roll har hon arbetat med pedagogiken inom främst danslärarutbildningen.

Hon är vetenskaplig ledare för ”Språkliggörande av dans” ett forskningsprojekt med tre delstudier som har fokus på dansundervisning i olika sammanhang. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och sträcker sig mellan åren 2012-2014.

Med Birgitta Sandström som gästprofessor skapas mycket goda förutsättningar för att Högskolan för scen och musik skall kunna ta det sista steget och bli Sveriges enda högskola med samtliga tre konstarter inom sin utbildningsvetenskapliga utbildning och forskning.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram