Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2016   3 000 000 kr

BERÄTTARMINISTERIET ETABLERAS I GÖTEBORG

I Göteborg som utmärks av stor segregation och dåliga skolresultat behövs Berättarministeriet. Dess målsättning är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna språket, att stärka sambandet mellan det privata, offentliga och ideella, att ge barn och unga tillgång till en engagerad och närvarande vuxen annan än lärare eller förälder och att sprida barns och ungas berättelser.
Alla grundskolor i upptagningsområdena erbjuds kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå att erövra det skrivna ordet. Programmen, som är förankrade i läroplanen vänder sig främst till elever i årskurs 2-5.

Varje skolprogram tar sitt avstamp i ett fantasifyllt besök i en skrivarverkstad. Där finns en hemlig dörr och bakom den döljer sig bokförlaget Berättarministeriet och redaktör Schwartz, som tackar sin lyckliga stjärna för barnen som kan hjälpa personalen att skriva fantasifulla böcker.

Fyra dagar i veckan pågår Redaktör Schwartz Bokutgivning för skolklasser (8-12 år), en övning som ger eleverna möjligheten att själva skapa en alldeles egen historia. Klassen arbetar tillsammans för att skapa en riktigt bra berättelse och en illustratör tecknar bilder till historien. Efter halva tiden övergår övningen till individuellt skrivande och alla elever skriver sitt eget slut på den gemensamma berättelsen.

I ett programsamarbete med Kulturskolan blir elever (åk 5-6) manusförfattare och filmskapare till fantasifulla animerade filmer. Bokslukarna är ett program där eleverna (åk 2- 5) gör en upptäcktsresa i böckernas värld. De får välja en bok som de arbetar med i klassrummet och fylla i en bokrecensionsaffisch som hängs upp på det lokala biblioteket.
I programmet den Mystiska Lådan får eleverna (åk 3) skriva om gåtfulla spår, läsa hemliga lappar och tyda spännande symboler. Nyfikenhet och för lust för barnlitteratur väcks när eleverna (åk4-5) får i uppdrag att reflektera över juryns motivering till årets Astrid Lindgren Pris.
I Tidningsskaparna får eleverna (åk3-5) agera journalister samtidigt som de reflekterar kring framtiden. De lär sig både teoretiskt och praktiskt om olika texter, intervjuteknik, feedback och bilders betydelse.

BM-debutant är Berättarministerits egen författarskola som drivs i samverkan med Bonnierförlagen. Varje år ger den tio ungdomar mellan 15-18 år chansen att utveckla sitt skrivande. De får inspiration av författare som delar mig sig av tips i skrivandet. Författarskolan avslutas med att novellerna publiceras i en antologi som ges ut av förlaget.

27094874232_51a78d27d0_z

(Foto: Berättarministeriet)

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram