Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2012   930 000 kr

Barbara Bonney

Barbara Bonney är född i Montclaire i New Jersey, USA, 1956. Hennes sångkarriär har i särskilt hög grad kommit att förknippas med Lieder, romanser och lyriska sopranroller i operor av exempelvis Mozart och Richard Strauss. Hennes sätt att kreera rollen som Sophie i den senares opera Rosenkavaljeren anses som måttstock för all världens lyriska sopraner.

Barbara Bonney återfinns på ett hundratal CD-inspelningar med musik av allt från Lieder till operett, opera till renässanssånger, musikal till barockarior och med upphovsmän som Dowland, Bach, Bernstein, Purcell, Haydn, Beethoven, Donizetti, Brahms, Schumann, Schubert, Mahler, Lehar, Lortzing, Krauss och Grieg, men självfallet också med stor andel Mozart och Strauss.

Efter flera decennier på de stora operascenerna gör hon nu endast sporadiska framträdanden, främst i konsertsammanhang i stället ägnat hon allt mer tid åt pedagogiska uppgifter. Hon innehar en professur vid Mozarteum i Salzburg där hon även är engagerad i sångens fysiologiska förutsättningar, genom avancerat arbete och analys av ljudalstringen i sång via naturvetenskapliga metoder. Hon är dessutom adjungerad professor vid Royal Academy of Music (RAM) i London.

Vid Högskolan för scen och musik vid Göteborg universitet kommer hon dessutom att med sin rika sceniska erfarenhet arbeta med sången som verktyg i kommunikationen mellan artist och publik.

Barbara Bonney är även grundare av en stiftelse, som har till uppgift att hjälpa unga, lovande sångare att få så bra start som möjligt på sin professionella karriär. Även detta ett exempel på hennes hängivenhet för sången som konstnärligt uttrycksmedel.

Barbara Bonney är sedan 1997 invald som utländsk ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien .

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram