Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2012   300 000 kr

Ava Bahari

Ava Bahari är född 10 november 1996 i Göteborg. Hon började spela fiol vid tre års ålder och åtta år gammal uppträdde hon för första gången som solist på konserthuset i Göteborg. Efter att under sju år ha studerat hos Professor Terje Moe Hansen vid Musikhögskolan i Oslo fortsätter hon nu sina violinstudier för konsertmästaren vid Göteborgs symfoniorkester Per Enoksson, gästprofessor vid Edsbergs musikinstitut i Stockholm.

Hon har även deltagit i mästarklasser för bland annat Boris Kuschnir och Zachar Bron, och 2011 i Music Academy i Kronberg, där hon bland annat fick undervisning av världsledande musikpedagoger som Gidon Kremer, Christian Tetzlaff och Ana Chumachenko.

Sedan debuten har hon haft solokonserter i Sverige, Norge och Danmark vid ett stort antal tillfällen. Ava har också medverkat som solist vid konserter med Göteborgs Akademiska orkester, Oscar Fredriks sinfonietta och symfoniorkestrarna i Göteborg, Malmö och Borås.

År 2011 uppträdde hon som solist i sex skolkonserter tillsammans med Göteborgs Symfoniorkester i Mendelssohns violinkonsert.

Ava har vunnit ett antal musiktävlingar. 2007 fick hon första pris i en violintävling sponsrad av Musik i Syd och arrangerad i samarbete med Musica Vitae och Stråkforum. Året därefter fick hon som solist framföra sitt tävlingsbidrag med Malmö symfoniorkester.

I tävlingen Öresundssolist 2009, som ägde rum i Köpenhamn, vann hon första pris i avdelningen för yngre deltagare.

I april 2010 kvalificerad hon sig till den prestigefyllda Yehudi Menuhin-tävlingen. Ava var den enda representanten från Sverige i klassen för ungdomar upp till 20 år, och var därmed en av de 20 bästa i sin åldersgrupp från hela världen.

Januari 2012 vann hon Polstjärnepriset, vilket är en av de största tävlingarna i Sverige för unga klassiska musiker.

Ava har också mottagit musik- och kulturstipendier, bland annat från Sten A Olssons Stiftelse för forskning och kultur, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetsamhället i Göteborg  och Willinska Stiftelsen.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram