Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Kulturstipendier   År: 2013

Art of Spectra

Art of Spectra är ett modernt, oberoende danskompani med ljus, tal, musik, video och performance som samarbetspartners. Peter Svenzon och Ulriqa Fernqvist. Han, dansare och koreograf, musikskapare och visionär. Hon, dansare med en teknik och utstrålning som övergår det mesta. Tillsammans arbetar de i projekt från det lilla formatet till de riktigt stora sammanhangen. Inom institutioner såväl som i egenproducerade verk, i utforskningar som tar dem till gränslandet mellan nutida dans, breakdance och performance med en närmast halsbrytande teknik.

Energin, kompromisslösheten i uttrycket, hettan i framförandet är omedelbart drabbande. De skildrar ungdomens sökande, ömsom hårdhänt ömsom finstämt alltid med total känsla och allvar. De skildrar livets olika skiften med utsatthet och komik. Samtidigt kan man notera det jämställda förhållandet mellan utövarna.

Resultatet blir energistarka och utmanande totalkonstverk med video, ljusexperiment och specialkomponerad musik, oftast av Peter själv.  Hos Art of Spectra är dansen på liv och död i denna den mest självutlämnande och nakna av konstformer. För sitt konstnärligt övertygande och framåtriktade skapande tilldelas Art of Spectra stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto: Peter Claesson)

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram