Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Kulturstipendier   År: 2015

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson arbetar intuitivt, omedelbart, men inte oreflekterat. Tvärtom. Med sin handgriplighet tar han sig bort från det som skulle kunna kallas ett romantiskt naturmåleri. Det är klart att hans konst handlar om minnesbilder och mycket subjektiva upplevelser, inte minst de som vi andra projicerar in i hans svårgenomträngliga landskap. Men för Andreas Eriksson är naturen inget fönster att titta ut från eller att försöka avbilda. Den är först och främst ett arbetsmaterial och i sitt förhållningssätt till naturen är han definitivt en jordbrukare. Naturlyriken vi ser och uppskattar är ett sken som vi med njutning låter oss bedras av. Själv tar han ett steg tillbaka, förblir analytisk och tämligen osentimental när han går fram med sina tunga redskap.
För sin kontinuitet och konsekvens, men också för sin okuvliga drift att överraska och ständigt söka nya vägar inom ramarna för sitt eget måleri, tilldelas Andreas Eriksson stipendium för 2015 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto Peter Claesson)

Ladda ner andra fotoformat här

”Stena-stipendium till Kinnekullekonstnär”


Om Andreas Eriksson, Lidköpingsnytt
 8 december 2015

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram