Aktuellt

FARTYGSDOP I STRÅLANDE SOL

Rehabcentret Treklöverhemmet har tack vare en donation från Stenastiftelsen kunnat skaffa en specialbyggd båt, som också kan ta ombord rullstolsburna. Nu är det fritt fram för alla oavsett handikapp att kunna komma ut på havet och ta sig i land på en ö i kustbandet.

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

Stenhuset
Kategori: Forskningsbidrag   År: 2014   6 210 000 kr

ALZHEIMER – LEVNADSVILLKOR – GENETIK

I takt med ökad livslängd ökar även antalet individer som drabbas av demens vilket utgör en utmaning för alla åldrande samhällen. Idag är det känt att både sociala och genetiska faktorer påverkar risken att utveckla demens och Alzheimers sjukdom men kunskapen är begränsad om hur genetiken och det sociala hänger samman. Syftet med projektet är att adressera denna brist och analysera vilka sociala faktorer som givet individens genom skyddar mot att utveckla demens och Alzheimers sjukdom. I projektet kommer longitudinella data från den så kallade H70-undersökningen att användas, vilket gör det möjligt att systematiskt kombinera information om genomet med data om sociala faktorer. I ett senare skede kommer också  epigenetiska processer att studeras, det vill säga processer genom vilka bland annat sociala faktorer kan påverkar genomets funktion.

Projektet är planerat att pågå mellan åren 2014 och 2017 och leds av professor Björn Halleröd i samarbete med professor Ingmar Skoog. Projektet för samman samhällsvetare, geriatriker, psykiatriker, medicinare och genetiker. Kombinationen av kompetenser och tillgång till unika data betyder att det finns stora möjlighet att nå ny och viktig kunskap om det intrikata sambandet mellan individers genom och de sociala förhållanden som de lever under. Projektet är integrerat i och utgör en viktig del av Göteborgs universitets forskningscentra AgeCap.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram