Aktuellt

Madeleine Olsson Eriksson – ny medicine hedersdoktor

Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ryggmärgsskadecentrum etableras i Göteborg

En ryggmärgsskada kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning. Varje år skadas och insjuknar ett 50-tal personer i VGR. Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera ryggmärgsskadeområden men såväl omhändertagande som organisation behöver stärkas. Ett Ryggmärgsskadecentrum, som brett samarbetar med institutioner inom Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen, Halland och primärvård/kommuner, behöver inrättas för att kunna ta fram och förmedla kunskap samt producera skräddarsytt utbildningsmaterial för kommuner, personer med ryggmärgsskada och deras assistenter.
Professor, Tiina Rekand, är rekryterad till Ryggmärgsskadecentrum, som kommer att placeras inom Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att säkerställa internationell kvalitet på utbildning och forskning.
År: 2017
Donation: 34 152 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley, är ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet. Till sommarprogrammet 2017 har 37 studenter antagits. För att alla oavsett personlig ekonomisk situation skall kunna delta har Stenastiftelsen donerat 550 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.
År: 2017
Donation: 550 000 kr

Stenhuset
Kategori: Övriga bidrag   År: 2016   3 470 000 kr

ALL IN – ENTREPRENÖRSKAPSTRÄNING FÖR INTEGRATION

ufgbg-gruppbild

All in är ett samverkansprojekt mellan Ung Företagsamhet och Drivhuset som har en lång erfarenhet av att utveckla individer och deras entreprenörskap. Projektets syfte är att underlätta integration för unga nyanlända genom entreprenörskapsträning.  Genom att stärka entreprenöriella kompetenser, tillföra konkreta verktyg och utgöra ett sammanhang kan nyanlända ungdomars engagemang, drivkraft och idérikedom tas till vara och utvecklas. Genom projektet nyttiggörs deltagarnas kunskapstillgångar för såväl ungdomarna själva genom en lärande process, som för omvärlden genom de värden som skapas.

Projektet riktar sig i första hand till nyanlända ungdomar i åldern 16-20 år men också till lärare och utbildningsaktörer. Via skolan kommer projektet i kontakt med ungdomarna. De examineras på genomförda moment av sina lärare eftersom aktiviteterna i projektet är kopplade till läroplanen för gymnasieskolan. Bland annat får ungdomarna genomgå Ung Företagsamhets utbildningsprocess UF-företagande och Drivhusets Loopaprogram. Det är en plattform som kombinerar workshops, konkreta verktyg och ett nytt arbetssätt för hur man kan interagera med målgrupper i syfte att vinna nya kunskaper och insikter för att utveckla idéer till konkreta värden för andra. Under en treårsperiod är målet att 650 ungdomar skall delta i entreprenörskapsträning.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram