Arkivet

ALZHEIMER – LEVNADSVILLKOR – GENETIK

I takt med ökad livslängd ökar även antalet individer som drabbas av demens. Sociala och genetiska faktorer påverkar risken att utveckla Alzheimers sjukdom och demens men kunskapen om hur de hänger samman är begränsad. Läs mer under forskningsbidrag.

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram