Aktuellt

A¦ègrensk_0225

STENHUSET INVIGDES I STRÅLANDE SOLSKEN

Ett hundratal inbjudna gäster hade samlats vid Ågrenska, Lilla Amundön för att vara med när drottning Silvia och Stenastiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson invigde Stenhuset. Sedan drottningen anlänt och Madeleine Olsson Eriksson och Anders Olauson, Ågrenskas ordförande, hälsat alla välkomna berättade Robert Hejdenberg om Ågrenska verksamhet, som riktar sig till personer med sällsynta diagnoser, deras […]

898c145a30bd8c09_400x400ar

H.M. Drottning Silvia inviger nybyggda Stenhuset hos Ågrenska i Göteborg

Tisdagen den 21 juni invigs det nybyggda Stenhuset på Ågrenska – ett nationellt kompetens-centrum för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser. Invigningsceremonin förrättas av H.M. Drottning Silvia i närvaro av ett hundratal gäster. Stenhuset har bekostats av en donation på 54 MSEK från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och […]

58900996-1EAt8

FÖREBILDARNA – PROGRAMMET SOM UTVECKLAR UNGA FÖREBILDER

Programmet, som drivs av föreningen Ung Handlingskraft, syftar till att utveckla unga individer att bli förebilder för andra och ta rollen som etiska ledare och förändringsagenter. Målet är att synliggöra positiva förebilder och ge individer som uppvisar socialt engagemang en status bland unga. Projektet syftar också till att de unga deltagarna utvecklar sin entreprenörsanda, lär sig att hantera sin roll som förebild och ger dem mod att använda den i olika sammanhang. Till att börja med genomförs ett pilotprojekt i områdena Hisingen och Frölunda där föreningen Ung Handlingskraft har stort kontaktnät och många utvecklade samarbeten.
År: 2016
Donation: 2 904 000 kr

Stenhuset
Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?
eller följ oss på Twitter