Aktuellt

58900996-1EAt8

FÖREBILDARNA – PROGRAMMET SOM UTVECKLAR UNGA FÖREBILDER

Programmet, som drivs av föreningen Ung Handlingskraft, syftar till att utveckla unga individer att bli förebilder för andra och ta rollen som etiska ledare och förändringsagenter. Målet är att synliggöra positiva förebilder och ge individer som uppvisar socialt engagemang en status bland unga. Projektet syftar också till att de unga deltagarna utvecklar sin entreprenörsanda, lär sig att hantera sin roll som förebild och ger dem mod att använda den i olika sammanhang. Till att börja med genomförs ett pilotprojekt i områdena Hisingen och Frölunda där föreningen Ung Handlingskraft har stort kontaktnät och många utvecklade samarbeten.
År: 2016
Donation: 2 904 000 kr

ufgbg-gruppbild

ALL IN – ENTREPRENÖRSKAPSTRÄNING FÖR INTEGRATION

All in är ett samverkansprojekt mellan Ung Företagsamhet och Drivhuset som har en lång erfarenhet av att utveckla individer och deras entreprenörskap. Projektets syfte är att underlätta integration för unga nyanlända genom entreprenörskapsträning. . Via skolan kommer projektet i kontakt med ungdomarna som bland annat får genomgå Ung Företagsamhets utbildningsprocess UF-företagande och Drivhusets Loopaprogram. Under en treårsperiod är målet att 650 ungdomar skall delta.
År: 2016
Donation: 3 470 000 kr

800px-Sven_Olving

Sven Olving

Professor Sven Olving har gått bort vid en ålder av 88 år. Större delen av sitt yrkesverksamma liv forskade och undervisade han vid Chalmers Tekniska Högskola, under åren 1974 – 1989 som dess rektor. Hans framsynthet och uppfattning om en teknisk högskolas roll i samhället har starkt bidragit till Chalmers höga status och goda internationella […]

Stenhuset
Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?
eller följ oss på Twitter