Aktuellt

MOTTAGNING FÖR 2016 ÅRS MASTERSTIPENDIATER

Stenastiftelsens resestipendier till meriterade masterstudenter delades i år ut för femte gången. Traditionsenligt ägde ceremonin rum i Dicksonska palatset där stipendiaterna minglade runt tillsammans med representanter från stiftelsens styrelse, donationsråd och professorer från Göteborgs Universitet. Stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson hälsade alla välkomna. Hon berättade kort om stiftelsens bakgrund och grundare och förhoppningen om att […]

Resestipendier på mastersnivå för år 2016

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en tioårsperiod med början 2012 två miljoner kronor per år till resestipendier. Under år 2016 har 43 resestipendier à 25.000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna ska i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap.

Gästprofessur i Transplantation-simmunologi

Professorn och överläkaren i klinisk immunologi vid Uppsala universitet, Olle Korsgren, kommer under 2017-2019 att inneha en gästprofessur i transplantationsimmunologi med särskild inriktning mot celltransplantation vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Olle Korsgren är en av de internationellt ledande forskarna inom ö-celltransplantation och har fått omdömet World Class Grade 1 forskare vid två tillfällen. Genom ett formaliserat samarbete mellan Göteborgs universitet och Uppsala universitet är målet att kunna utveckla bättre och effektivare behandlingar för de barn och vuxna som berörs av dessa sjukdomar och att kunna etablera verksamheten i Göteborg som ett av världens fem mest tongivande centra.
År: 2016
Donation: 3 000 000 kr

Stenhuset

Vill du veta mer om de stipendier och bidrag vi delar ut varje år?

eller följ oss på Twitter och Instagram